Informatie Adreswijzigingen, vragen over betalingen, bezorging en bestellen (niet kosteloos) van reeds verschenen nummers/artikelen (tot maximaal één jaar na verschijningsdatum). Bel met ANWB Contact Center: (088) 269 22 22 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 20.00 uur, zaterdag 8.30 - 17.00 uur, op zon- en feestdagen gesloten. Of kijk op www.anwb.nl/contact. Volgende keer in Toeractief Abonnementen Toeractief verschijnt 8 maal per jaar (2011). Een abonnement kost per kalenderjaar € 43,30 voor ANWB-leden en € 46,55 voor niet-leden. Het abonnementsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Buitenlandabonnees worden portokosten doorberekend: € 7 (België), € 9 (Europa), € 11 (rest van de wereld). Aanmelden en Opzeggen U kunt zich aanmelden via het ANWB Contact Center: (088) 269 22 22, via www.anwb.nl/webwinkel, direct op www.toeractief.nl of via de bon in het magazine. Cadeau-abonnementen worden automatisch beëindigd. Overige abonnementen opzeggen kan telefonisch via het ANWB Contact Center: (088) 269 22 22, schriftelijk via het adres ANWB Contact Center, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of via www.anwb.nl/contact. Opzeggingen van jaarabonnementen dienen vóór 15 november van het lopende jaar door de ANWB te zijn ontvangen. Privacy ANWB B.V., uitgever van Toeractief, legt van haar abonnees in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees te informeren over relevante producten en diensten van ANWB B.V. en van haar onderdelen. Als u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan ANWB, t.a.v. afdeling Marketing Communicatie, ovv WBP, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag. Redactie en Productie Hoofdredacteur Bert Gorissen Eindredacteur Olivier Visser Redactie EvertJan de Graaf, Elwina van Driel, Petra Strijdhorst Redactieassistent Sandra da Cruz Internetredacteur Marijke Pel Vormgeving Veronica Concept Design, Hilversum Cartografie Peter de Vries Uitgever Vincent van der Meys, Caroline Wetselaar (adjunct) Productie Pieter van der Harst Marketing Dick-Jan Otter, Joyce Visser, Mira de Graaff Lithografie Veronica Litho Druk Corelio Redactieadres Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, toeractief@anwb.nl, www.toeractief.nl Aan dit nummer werkten mee Jurjen Drenth, Marga Feenstra, Alie van Ingen, Bart Hautvast, Herman Hermans, Paul van Hoof, Corine Koolstra, Ernst Kremers, Kees Lucassen, Bas Meelker, Nanda Raaphorst, Margriet Spangenberg, Paul Vreuls, Monica Wesseling en Désiré Weststrate. De lente begint op En verder Texel Advertenties Adverteren in Toeractief? Neem contact op met onze accountmanagers: Tessa Mourik (tmourik@anwb.nl), Alfred Tuitel (atuitel@anwb.nl) en Maaike Waaldijk (mwaaldijk@anwb.nl) of bel (088) 269 77 01. Adres: Postbus 93557, 2509 BA Den Haag. Overdrukken van artikelen: Martin van der Meulen: (088) 269 73 81. Voor informatie over doelgroep en bereik, zie www.anwbmedia.nl. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Copyright Het overnemen van welk deel van de inhoud van dit tijdschrift dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. © ANWB 2008 Redactiestatuut De redactie verricht zijn taak op basis van een redactiestatuut. Alleen wanneer dat uitdrukkelijk staat vermeld, geven artikelen of passages in artikelen de mening en/of het inzicht van de ANWB weer. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, desondanks zijn fouten niet te voorkomen. Daarom kan er geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen. Toeractief: hét wandel- en fietsmagazine van Nederland. Inclusief routeboekje met wandel- en fietsroutes. Toeractief verschijnt met ingang van 2011 8 keer per jaar. www.toeractief.nl. • Fietsen naar het einde van het Vechtdal • Utrecht, waar het voorjaar op straat ligt • Test: softshells • Slimme jongen: de raaf Het volgende nummer verschijnt op 21 januari 2011 98 Pagina 21

Pagina 23

Scoor meer met een online shop in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

Toeractief 6/2010 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication